Google+ Geekers Blog: Pixel C la primera tablet Pro de Google